Віце-ректор з наукової роботи Івано-Франківської Теологічної Академії

Професор, доктор теологічних наук, магістр права протоієрей Річард Горбань
Священик Івано-Франківської єпархії Української Греко-Католицької Церкви

Дата і місце народження:

Народився 5 жовтня 1971 року в с. Ромни Ромнинського р-ну Амурської обл.

Громадянин України.

Освіта вища:

 •  З 1992 по 1998 роки навчався у Вищій Духовній Семінарії при теологічному факультеті Люблінського католицького університету (м. Люблін, Польща) і отримав повну вищу освіту за спеціальністю 8.030103 «Богослов’я» (теологія) та здобув кваліфікацію магістра теології (диплом магістра № 9552);
 • З 1999 по 2003 роки навчався в аспірантурі Люблінського католицького університету (Інститут догматичної теології), (свідоцтво про закінчення аспірантури № 1062);
 • 9 червня 2001 року склав на «відмінно» ліцензіатські іспити з догматичної теології в Люблінському католицькому університеті (теологічний факультет) та здобув ступінь ліцензіата догматичної теології (диплом ліцензіата № 1101);
 • 27 березня 2003 року з відзнакою захистив докторську дисертацію «Теологія історії в теоретичній спадщині Миколи Бердяєва» у спеціалізованій вченій раді Люблінського католицького університету і здобув науковий ступінь доктора теологічних наук зі спеціальності «Догматична теологія» (диплом доктора наук № 1062);
 • З 1 жовтня 2006 року до 30 вересня 2007 року прикріплений до відділу філософії релігії Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України для складання кандидатських іспитів та написання дисертації за спеціальністю 09.00.11-релігієзнавство (рішення Вченої ради  Інституту філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України від 3 жовтня 2006 р., протокол №8);
 • З 2007 по 2010 роки навчався на юридичному факультеті Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького і отримав другу повну вищу освіту за спеціальністю 8.060101 «Правознавство» та здобув кваліфікацію магістра права, викладача юридичних дисциплін (диплом магістра з відзнакою ВА № 39647997).

Свячення:

Поставлення в чин піддиякона – 28 серпня 1998 року в м. Підволочиськ Тернопільської обл. (уділив Єпископ Кир Михайло Гринчишин);

дияконські – 19 серпня 2001 року в катедральному Соборі Святого Воскресіння ГНІХ в м. Івано-Франківську (Святитель Єпископ проф., д-р Кир Софрон Мудрий);

священичі – 24 березня 2002 року в катедральному Соборі Святого Воскресіння ГНІХ в м. Івано-Франківську (Святитель Єпископ проф., д-р Кир Софрон Мудрий).

Професійна діяльність:

 • 2001 року прийнятий на посаду викладача кафедри соціально-гуманітарних та природничо-математичних дисциплін Косівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва (наказ № 67 від 01.09.2001 р.);
 • 2002 року призначений на посаду викладача Івано-Франківської Теологічної Академії та Івано-Франківської Духовної Семінарії (за благословенням Правлячого Єпископа Кир Софрона Мудрого від 17.10.2002 р.);
 • 2003 року призначений координатором до справ організації курсу лекцій з процесуального права, читаного викладачами Люблінського католицького університету для правників церковних трибуналів УГКЦ (наказ № 066 від 16.10.2003 р.);
 • 2004 року, на виконання звернення Патріарха УГКЦ Блаженнішого Любомира (за № Р. 204/71 від 08.04.04), призначений головою Комісії з питань євангелізації в Івано-Франківській єпархії (декрет № 9 від 23.04.2004 року, повторно декрет № 29 від 21.06.2007 року);
 • 2004 року призначений вченим секретарем Вченої Ради Івано-Франківської Теологічної Академії та керівником магістерських студій в ІФТА (наказ № 045 від 08.09.2004 р.);
 • 2004 року призначений на посаду завідувача кафедри догматичної теології Івано-Франківської Теологічної Академії (наказ № 068 від 23.12.2004 р.);
 •  2004 року призначений членом Синодального комітету з написання Катехизму Української Греко-Католицької Церкви (декрет № 22 від 27.12.2004 р.);
 • 2006 року призначений на посаду віце-ректора з наукової роботи Івано-Франківської Теологічної Академії (декрет від 19.06.2006 р., повторно декрет від 19.09.2007 р.);
 • 2006 року призначений членом Пресвітерської Ради Івано-Франківської Єпархії УГКЦ (декрет №25 від 8 вересня 2006 р.);
 • 2007 року призначений на посаду головного редактора Наукового вісника Івано-Франківської Теологічної Академії «Добрий Пастир» (наказ № 009а від 21.03.2007 р.);
 • 2007 року призначений членом Ради філософсько-теологічного факультету Івано-Франківської Теологічної Академії (наказ № 039 від 19.11.2007 р.);
 • 2008 року призначений парохом парафії «Святого пророка Іллі» Івано-Франківського деканату Івано-Франківської єпархії УГКЦ (декрет № 37 за вих. № 656 від 10.07.2008 р.);
 • 2008 року призначений членом Екзаменаційної Комісії для перевірки знань кандидатів до дияконських та ієрейських свячень (декрет № 42 за вих. № 756 від 23.09.2008 р.);
 • 2008 року переведений на посаду старшого викладача кафедри історії мистецтв та гуманітарних наук Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв (наказ № 195 від 03.11.2008 р.);
 • 2010 року призначений членом приймальної комісії для проведення вступних екзаменів до Івано-Франківської Духовної Семінарії (наказ по Духовній Семінарії за вих. № 012/10 від 10.06.2010 р.).

Адміністративний уряд:

2006 року призначений на посаду віце-ректора з наукової роботи Івано-Франківської Теологічної Академії (декрет від 19.06.2006 р., повторно декрет від 19.09.2007 р.).

Наукові ступені, вчені звання:

Доктор теологічних наук

Рішенням спеціалізованої вченої ради Люблінського католицького університету від 8 квітня 2003 року, на підставі прилюдного захисту докторської дисертації «Теологія історії в теоретичній спадщині Миколи Бердяєва», присуджено науковий ступінь доктора теологічних наук зі спеціальності «Догматична теологія» (диплом доктора наук
№ 1062).

Доцент

Рішенням Атестаційної колегії Івано-Франківської Теологічної Академії від 17 грудня 2007 року (протокол № 02/2007) присвоєно вчене звання доцента кафедри теології (атестат доцента ДЦ № 00190).

Професор

Рішенням Атестаційної колегії Івано-Франківської Теологічної Академії від 02 березня 2010 року (протокол № 2/10 - П) присвоєно вчене звання професора кафедри теології (атестат професора 12 ПР № 019606).

Наукова діяльність:

Список головних наукових та навчально-методичних праць:

1. Горбань Р. А. Персоналізм   Миколи   Бердяєва // Науковий   вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Випуск 198. Філософія. –  Чернівці: Рута, 2004. – С. 23-26.

2. Горбань Р. А. Есхатологія    в    богословсько-філософській    думці М. О. Бердяєва // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Випуск 203-204. Філософія. – Чернівці: Золоті литаври, 2004. – С. 99-106.

3. Горбань Р. А. Єврейська свідомість "історичного" в історіософії М. Бердяєва // Науковий вісник Чернівецького університету:  Збірник наукових праць. – Випуск 249-250. Філософія. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 100-102.

4. Горбань Р. А. Соціогенез богослов'я історії  // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. – Випуск VII. – Івано-Франківськ: Плай, 2005. – С. 136-144.

5. Горбань Р. А. Теологічно-філософська антропологія М. Бердяєва // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. Випуск 291-292. Філософія. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 137-139.

6. Горбань Р. А. Час як фундаментальна структура історії у вченні М. Бердяєва // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Випуск 301-302. Філософія. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 23-28.

7. Горбань Р. А. Належність до Церкви sui iuris та її зміна згідно з чинним церковним законодавством: Коментар правових норм. – Івано-Франківськ: Гостинець, 2007. – 100 с.

8. Горбань Р. А. Знання і віра у філософсько-теологічній думці Миколи Бердяєва // Науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії “Добрий Пастир”: Збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: Видавництво Івано-Франківської теологічної академії, 2007. – № 1. Теологія. – С. 40-50.

9. Горбань Р. А. Плюралізм підходів у теології історії // Мультиверсум. Філософський альманах: Збірник наукових праць / Гол. ред. В. В. Лях. – Вип. 67. –  К., 2008. – С. 24-33.

10. Горбань Р. А. Предмет теології історії // Українське релігієзнавство. Бюлетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України / Гол. ред. А. М. Колодний. – № 45. – К., 2008. – С. 168-176.

11. Gorban R. A. Kwestia personalizmu ukraińskiego // Roczniki Teologiczne. – Tom LV, zeszyt 2. Teologia dogmatyczna / Red. nacz. Krz. Guzowski. – Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2008. – S. 167-177.

12. Горбань Р. А. Суспільний вимір особи згідно з християнським реляційним персоналізмом Чеслава Станіслава Бартніка // Науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії УГКЦ “Добрий Пастир”. Теологія: Щорічний збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: Видавництво Івано-Франківської теологічної академії, 2009. – № 2. – С. 78-89.

Список доповідей на наукових конференціях:

1. Горбань Р. А. Есхатологія в богословсько-філософській думці М. О. Бердяєва: Доповідь на міжнародній науково-практичній конференції “Релігія і громадянське суспільство в Україні” (Чернівці, 27-28 квітня 2004 р.) // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Випуск 203-204. Філософія. – Чернівці: Золоті литаври, 2004. – С. 99-106.

2. Горбань Р. А. Теологічно-філософська антропологія М. Бердяєва: Доповідь на міжнародній науковій конференції “Релігія і суспільство: нові преференції” (Чернівці, 27-28 квітня 2006 р.) // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Випуск 291-292. Філософія. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 137-139.

3. Горбань Р. А. Наукова діяльність Івано-Франківської Теологічної Академії: Доповідь на міжнародній науковій конференції з нагоди 85-ої річниці заснування Українського Богословського Наукового Товариства (Львів, 15-16 грудня 2008 р.).

4. Горбань Р. А. Суспільний вимір особи згідно з християнським реляційним персоналізмом Чеслава Станіслава Бартніка: Доповідь на ІІ Всеукраїнській науково-теоретичній конференції “Християнська етика як джерело українського права” (Івано-Франківськ, 7 березня 2009 р.) // Науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії УГКЦ “Добрий Пастир”. Теологія: Щорічний збірник наукових праць. – Івано-Франківськ: Видавництво Івано-Франківської теологічної академії, 2009. – № 2. – С. 78-89.

Окрім цього, професор, доктор о. Річард Горбань є автором численних наукових публікацій, присвячених християнській теологічно-філософській думці та питанням сучасного українського академічного релігієзнавства. Розробив (на основі методичних рекомендацій Синодальної Комісії богословської освіти і виховання УГКЦ) та читає курс лекцій з тринітології для студентів Івано-Франківської Теологічної Академії та Івано-Франківської  Духовної Семінарії спеціальності «Теологія» .

Стаж педагогічної та наукової роботи:

1.  Івано-Франківська Теологічна Академія та Івано-Франківська Духовна Семінарія – 8 років;

2. Інші вищі навчальні заклади – 9 років.

Церковні та державні нагороди:

1. Нагороджений нагрудним хрестом з прикрасами Правлячим Єпископом проф., д-ром Кир Софроном Мудрим “за великий внесок у вихованні і формації майбутнього священства” (наказ № 9 від 28.04.2004 р.);

2.  Нагороджений подячною грамотою Правлячим Архієреєм Кир Володимиром Війтишиним “за велику ревність у невтомній викладацькій праці в Семінарії” (грамота № 216 від 14.03.2007 р.);

3. Нагороджений подячною грамотою Головою Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Головою Івано-Франківської обласної ради “за багаторічну сумлінну працю, значний особистий внесок у розвиток богословської науки, підготовку священичих кадрів” (квітень 2007 року);

4. Нагороджений почесною грамотою дирекцією Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв за перемогу у номінації «Викладач – інтелігент» (червень 2009 року).

Подяки:

1. Подячний лист від Українського Католицького Університету (від 23 квітня 2008 р.);

2. Подячний лист від Національного університету “Києво-Могилянська Академія” (№ 07/071 від 13.04.2009 р.);

3. Подячний лист від Національного університету “Києво-Могилянська Академія” (№ 07/187 від 01.10.2009 р.).

Службова адреса:

Івано-Франківська Теологічна Академія /  Івано-Франківська Духовна Семінарія 
вул. Василіянок, 64
м. Івано-Франківськ
76019

Контактні телефони та електронна пошта:

тел. сл.: (03422) 4-51-82;
тел. моб.: 067 68 43 149
ел. пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам необхідно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Вгору